CONTACT

Biểu mẫu liên hệ

【Lưu ý】

※ Đối với hỏi đáp yêu cầu trả lời, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua điện thoại khi cần thiết trong trường hợp không có phản hồi. ※ Nếu bạn nhận trả lời bằng smart phone, tùy thuộc vào cửa hàng, bạn sẽ cần có khả năng nhận được thư trên máy tính vì tin nhắn xác nhận sẽ được gửi thư từ máy tính. Vui lòng thực hiện các cài đặt cần thiết như hủy chỉ định tên miền. (Hoặc ghi yêu cầu liên hệ qua điện thoại)
  • Điền mục
  • Xác nhận nội dung điền
  • Hoàn thành gửi
Địa chỉ gửi Miyoshi Tempura&Wine
Yêu cầu Tên
Yêu cầu E-Mail
Yêu cầu E-Mail(xác nhận)
Yêu cầu Số điện thoại
Yêu cầu Địa chỉ
Yêu cầu Nội dung trao đổi
TEL:0768425488

INFORMATIONThông tin

Quay lại TOP


TOP