📣📣Tìm kiếm nhân viên làm việc lâu dài cho nhà hàng Sushima... [facebook]

13/5/2024
📣📣Tìm kiếm nhân viên làm việc lâu dài cho nhà hàng Sushimaru 鮨まる

- ✅ Phục vụ : 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝟐 (𝐮̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐮̛̃, làm partime)
⏰Thời gian làm việc: 9h30-14h, 16h-22h

𝐔̛𝐮 𝐭𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐚̣

🥰Môi trường làm việc năng động, vui vẻ hoà đồng , thân thiện và hoạt bát 🍃🥰

Yêu cầu của pv : Biết cơ bản về ngoại ngữ (Tiếng Anh hoặc Tiếng Nhật)là một lợi thế .
🎯Địa chỉ: 41,43 Thái Phiên- Đà Nẵng

☎Liên hệ phỏng vấn ngay: 𝟎𝟕𝟖.𝟕𝟓𝟑.𝟎𝟓𝟒𝟔 hoặc có thể ibox ngay tại page để hẹn lịch phỏng vấn 🥰☎️
Nguồn liên kết: facebook
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.
Quay lại TOP


TOP