👨‍👩‍👧 HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY!Happy international... [instagram]

7/3/2024
👨‍👩‍👧 HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY!
Happy international women’s day. This is the day to remind us that every woman is an embodiment of beauty, strength, and compassion. Let’s make this day special by a romantic date out at an Argentine steakhouse in the center of Da Nang with a gorgeous view of Han River. Eat steak, drink wine and watch the night!
To have the best seats please make a booking in advance!
- ——— - ——— - ———
👨‍👩‍👧 CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ!
Chúc mừng ngày quốc tế phụ nữ. Đây là ngày để nhắc nhở chúng ta rằng mỗi người phụ nữ đều là hiện thân của vẻ đẹp, sức mạnh và lòng nhân ái. Hãy làm cho ngày này trở nên đặc biệt bằng một buổi hẹn hò lãng mạn tại một nhà hàng bít tết Argentina ở trung tâm Đà Nẵng với tầm nhìn tuyệt đẹp ra Sông Hàn. Ăn bít tết, uống rượu và ngắm thành phố đêm!
Để có chỗ ngồi tốt nhất vui lòng đặt chỗ trước!
- ——— - ——— - ———
👉 𝐁𝐎𝐎𝐊 𝐍𝐎𝐖 (Đặt bàn): https://lacabana.vn/reservation
- ——— - ——— - ———
❤️ 𝐋𝐀 𝐂𝐀𝐁𝐀𝐍𝐀 • 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐎𝐅 𝐁𝐁𝐐 ❤️
☎️: 𝟎𝟗𝟑𝟒.𝟗𝟑𝟓.𝟏𝟗𝟖
🏠: 505 Tran Hung Dao, An Hai Trung, Son Tra, Da Nang
📌: https://bit.ly/lacabana_map
Nguồn liên kết: instagram
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.
Quay lại TOP


TOP