In

La Cabana - House of BBQ

Số điện thoại 0934935198
Địa chỉ 505 Đ. Trần Hưng Đạo, An Hải Trung, Sơn Trà, Đà Nẵng 55000, Việt Nam Truy cập
Giờ mở cửa Hằng ngày 16:00-23:00
Địa chỉ URL công khai https://lacabana.vn/

COUPON

Phiếu giảm giá

MAP&ACCESS

Truy cập

Nếu bạn đang sử dụng Google Chrome, bản đồ có thể không được hiển thị khi in. Xin vui lòng chú ý.