言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

Nhà Hàng Gà Rán Số 1 Hàn Quốc Tại Đà Nẵng

BBQ Chicken Đà Nẵng

COUPONPhiếu giảm giá

Chuyển tiếp E-mail

Vui lòng chuyển tiếp tới địa chỉ e-mail dưới đây và nhấn nút gửi

Email: Gửi
TEL:0795688083

INFORMATIONThông tin

  • ■Tên

    BBQ Chicken Đà Nẵng
  • ■Địa chỉ

    139 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 553310
  • ■TEL

    0795688083


TOP

SAMPLE