RESERVE

Mẫu đặt chỗ

【Lưu ý】

※Xin lưu ý rằng mẫu đơn này là "đăng ký đặt chỗ" và việc đặt chỗ chưa được xác nhận sau khi gửi đăng ký. Chúng tôi có thể không thể nhận đăng ký quá sát giờ. Xin vui lòng chờ liên hệ xác nhận trực tiếp qua e-mail hoặc điện thoại từ cửa hàng hoặc trực tiếp gọi điện thoại đến xác nhận (Xin lưu ý đặc biệt khi không điền ngày đặt trong mẫu đăng ký)
※ Nếu bạn nhận trả lời bằng smart phone, tùy thuộc vào cửa hàng, bạn sẽ cần có khả năng nhận được thư trên máy tính vì tin nhắn xác nhận sẽ được gửi thư từ máy tính. Vui lòng thực hiện các cài đặt cần thiết như hủy chỉ định tên miền. (Hoặc ghi yêu cầu liên hệ qua điện thoại)
 • Điền mục
 • Xác nhận nội dung điền
 • Hoàn thành gửi
Địa điểm đặt trước Table Produce
Yêu cầu Ngày nguyện vọng đặt trước  /  /  
Với quý khách cần đặt gấp vui lòng kéo xuống dưới

TEL: 0325544946

Yêu cầu Giờ đặt trước   giờ    phút -
Yêu cầu Số lượng người sử dụng  người
Yêu cầu Tên
Yêu cầu Số điện thoại
Yêu cầu E-Mail
Yêu cầu E-Mail(xác nhận)
TEL:0325544946

INFORMATIONThông tin

 • ■Tên

  Table Produce
 • ■Địa chỉ

  01 An Thượng 32, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000 ベトナム
 • ■TEL

  0325544946
 • ■Địa chỉ URL công khai

  https://www.tableproduce.com/
Quay lại TOP


TOP