VN

昨夜は木村屋さんで牛タン!後日、ぐるっとに掲載となりました(^^)このペースなら年内にベトナム飲食店が1000店舗参加に... [Instagram]

25/5/2024
昨夜は木村屋さんで牛タン!後日、ぐるっとに掲載となりました(^^)このペースなら年内にベトナム飲食店が1000店舗参加になりそう!スタッフがめっちゃ働いてます😅😅😅

   #ホーチミン #ホーチミングルメ #ホーチミン観光 #ベトナム

Nguồn liên kết: Instagram
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.
TEL:02366545100

CALENDERLịch

  • 06/2024
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

CATEGORYChuyên mục

NEWTin tức

Quay lại TOP


TOP