We are open every day during Tetまんぷく亭ハノイ📍26 Đào Tấn, Ba Đìn... [Instagram]

9/2/2024
We are open every day during Tet
まんぷく亭ハノイ
📍26 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Hotline :0987 788 786food ,#japanese #sushi #sashimi #hanoifood

Nguồn liên kết: Instagram
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.
Quay lại TOP