@yokeiyum: RT by @okachansyokudou: お昼も平常運転、岡ちゃん食堂のスープカレー。@ok... [Twitter]

18/11/2023
Nguồn liên kết: Twitter
※ Tin tức này được tự động phân phối bởi RSS.
Vui lòng tham khảo nguồn liên kết khi văn bản không được hiển thị tốt hoặc bị cắt.
Quay lại TOP